Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21139
Title: Căng thẳng nghề nghiệp ở lái xe khách đường dài và tai nạn giao thông
Authors: Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Căng thẳng nghề nghiệp
Lái xe khách đường dài
Tai nạn giao thông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 04+05+06 .- Tr.98-106
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá căng thẳng nghề nghiệp ở lái xe khách đường dài và tai nạn giao thông. 200 nam lái xe khách đường dài tuyến cố định liên tỉnh với tuổi đời trung bình là 40,9±5,6 tuổi và tuổi nghề trung bình là 12,4+5,6 năm đã tham gia nghiên cứu. Các lái xe được đo môi trường lao động (vi khí hậu, tiếng ồn); điều tra các yếu tố nguy cơ về tâm sinh lý ảnh hưởng tới sức khỏe của lái xe (stress, lo âu, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, hành vi khi lái xe); phân tích đặc điểm công việc và hồi cứu số liệu tai nạn giao thông trong 3 năm liên tục tại doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21139
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.