Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21140
Nhan đề: Quy trình đo suất liều bức xạ tia x và tia gamma trong không khí
Tác giả: Phạm, Công Thuyên
Từ khoá: Quy trình
Đo suất liều bức xạ tia X
Tia gamma trong không khí
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 04+05+06 .- Tr.107-110
Tóm tắt: Bức xạ tia X và tia gamma là hai loại bức xạ ion hóa đang được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các mặt của đời sống, Y tế, giáo dục, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, khai thác tài nguyên, xây dựng...Tuy nhiên, vấn đề kiểm soát an toàn của hai loại bức xạ này cũng cần phải được đặc biệt quan tâm trong đó có việc giám sát liều và suất liều cho người lao động tiếp xúc với hai loại bức xạ trên. Quy trình đo suất liều bức xạ tia X và tia Gamma là một trong những yêu cầu cần thiết để kiểm soát an toàn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21140
ISSN: 1859-0896
Bộ sưu tập: Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.