Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21142
Title: Đánh giá sự biến đổi nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí trong và xung quanh chuồng nuôi bò sữa hộ gia đình khi sử dụng chế phẩm vi sinh vật COSTE MT 01
Authors: Nguyễn, Thị Hòa
Lê, Tuấn An
Nguyễn, Đức Anh
Bùi, Văn Công
Phạm, Yến Dung
Keywords: Đánh giá sự biến đổi nồng độ
Các chất ô nhiễm
Trong không khí trong
Xung quanh chuồng nuôi
Bò sữa hộ gia đình
Khi sử dụng chế phẩm vi sinh vật
COSTE MT 01
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 04+05+06 .- Tr.118-122
Abstract: Huyện Duy Tiên, Hà Nam là nơi có điều kiện thuận lợi để phát triển đàn bò sữa, đặc biệt các xã ven sông Hồng như: Mộc Bắc, Trác Văn, Chuyên Ngoại,., vì có diện tích đất phù sa lớn. Tính đến tháng 10/2017, huyện Duy Tiên có 107 hộ chăn nuôi bò sữa đạt tổng cộng 1.792 con, trong đó, 710 con bò mẹ đang cho sữa. Sản lượng sữa đạt 13,03 tấn/ngày. Phát triển chăn nuôi bò sữa đã tạo nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương thông qua hoạt động chăn nuôi, trồng cỏ, dịch vụ thu mua sữa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21142
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.