Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21147
Title: Đánh giá gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân trong các cơ sở dệt may và giầy da
Authors: Đỗ, Trần Hải
Vũ, Xuân Trung
Phạm, Thị Bích Ngân
Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Đánh giá gánh nặng lao động
Mức tiêu hao năng lượng
Nhu cầu dinh dưỡng
Công nhân trong các cơ sở dệt may
Giầy da
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01+02+03 .- Tr.24-32
Abstract: Nhiệm vụ tiến hành nhằm khảo sát đánh giá gánh nặng lao động (GNLĐ), mức tiêu hao năng lượng (THNL) và nhu cầu dinh dưỡng thực tế cho 1440 đối tượng tại 48 cơ sở của 2 ngành Dệt May và Giầy Da thuộc 3 miền với 4 vùng lương. Các phương pháp sử dụng để đánh giá GNLĐ và THNL bao gồm: phân tích đặc điểm lao động (LĐ), bấm thời gian LĐ và bảng THNL các thao tác lao động. Kết quả cho thấy: cả 2 ngành đều có gánh nặng thể lực (7/7 chỉ tiêu) ở mức nặng đến rất nặng; gánh nặng căng thẳng trong quá trình lao động (QTLĐ) của công nhân Dệt (11/22 chỉ tiêu), May (20/22 chỉ tiêu) và Giầy Da (17/22 chỉ tiêu) ở mức căng thẳng cao đến rất cao; mức THNL trung bình 1061±325kcal/8h (trong đó:Dệt May 1087±323kcal/8h và Giầy Da: 990±320kcal/8h) và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05) giữa 2 ngành và giữa các nhóm công việc trong từng ngành; nhu cầu năng lượng thực tế bữa ăn cá nhân bảo đảm bù đắp năng lượng đã tiêu hao trong LĐ tính trung bình cho ngành Dệt May 867±173kcal/ca) cao hơn so với ngành Giầy Da (828±165kcal/ca), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21147
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.