Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2114
Nhan đề: Không đề
Tác giả: Y Ban
Từ khoá: Truyện ngắn
Văn học Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 889 .- Tr.61-68
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2114
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_446.9 kBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.211.110


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.