Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21150
Title: Phân lập hợp chất từ cao ethyl acetate của cây Sâm đá (Curcuma singularis Gagnep.)
Authors: PGS.TS. Tôn, Nữ Liên Hương
Thái, Hồng Dân
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát thành phần hóa học của cây Sâm đá (Curcuma singularis Gagnep.), họ Gừng (Zingiberaceae) thu hái tại tỉnh Gia Lai. Nghiên cứu này thực hiện trên cao ethyl acetate của cây Sâm đá. Trải qua các quá trình sắc ký cột cổ điển và các phương pháp thường quy trong hoá học hữu cơ hợp chất thiên nhiên đã phân lập được 02 hợp chất lần lượt là p-Menthane-1,2,4-triol, sitosterol 3-O-β-D-glucopyranoside. Cấu trúc của hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ nghiệm hiện đại như: 1D-NMR, 2D-NMR và so sánh với tài liệu tham khảo để xác định tên và công thức cấu tạo của các hợp chất.
Description: 50tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21150
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.54 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.