Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21153
Nhan đề: Xây dựng quy trình kỹ thuật định lượng Axit Mandelic - Sản phẩm chuyển hóa của Ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ
Tác giả: Nguyễn, Thị Hiền
Tống, Thị Ngân
Nguyễn, Thị Điềm
Đỗ, Thị Cẩm Nhung
Vũ, Xuân Trung
Từ khoá: Xây dựng quy trình kỹ thuật định lượng
Axit Mandelic
Sản phẩm chuyển hóa
Ethylbenzen trong nước tiểu
Bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01+02+03 .- Tr.33-42
Tóm tắt: Ethylbenzen là tác nhân gây bệnh nghề nghiệp đã được công nhận tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Theo American Conterence of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH2018) của Mỹ và nhiều nước trên thế giới đang sử dụng hai sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu làm chỉ số giám sát sinh học đó là chỉ số axit mandelic (MA) và axit phenylglyoxylic (PGA) [1],[2].
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21153
ISSN: 1859-0896
Bộ sưu tập: Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.