Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21160
Title: Tiếp xúc nhiệt độ không khí cao liên quan đến sức khỏe tâm thần của công nhân nhà máy sản xuất giầy tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phan, Minh Trang
Keywords: Stress
Trầm cảm
Rối loạn lo âu
Tiếp xúc nhiệt độ cao và ồn
DASS 21
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01+02+03 .- Tr.89-94
Abstract: Tiếp xúc vi khí hậu nóng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động đến sức khỏe tâm thần của công nhân, trong đó ngành sản xuất giầy da tại Việt Nam với lực lượng công nhân đông đảo và tỉ lệ nữ công nhân chiếm đa số. Bằng nghiên cứu cắt ngang với công cụ DASS 21 được sử dụng để đánh giá tình trạng trầm cảm, stress, và rối loạn lo âu ở nhóm 238 công nhân, đang làm việc tại bộ phận không tiếp xúc hoặc tiếp xúc với liều thấp hơi dung môi hữu cơ trong môi trường lao động của một nhà máy sản xuất giầy tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, tỉ lệ rối loạn lo âu chiếm 20% và 7% công nhân có dấu hiệu trầm cảm. Thêm vào đó, nhóm công nhân làm việc có tiếp xúc với nhiệt độ nóng (trên 30°C) kết hợp với ồn cao (> 80 dBA) có tình trạng rối loạn lo âu cao hơn 50% so với nhóm không tiếp xúc với tiếng ồn cao (OR= 1,5; KTC 95% = 1,01 - 2,24).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21160
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.