Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21167
Title: Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm việc tại Hải Dương
Authors: Phương Ngọc
Keywords: Đồng chí Trần Cẩm Tú
Bí thư Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Là việc tại Hải Dương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07(300) .- Tr.4,7
Abstract: Sáng 28-6-2019, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương làm việc với UBKT Tỉnh ủy Hải Dương. Cùng dự làm việc có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21167
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.