Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21171
Title: Đảng bộ huyện Phú Hòa: Đề cao và phát huy hiệu quả Công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Lương, Đức
Keywords: Đảng bộ huyện Phú Hòa
Đề cao
Phát huy hiệu quả Công tác
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07(300) .- Tr.21-22
Abstract: Là huyện thuần nông, Phú Hòa (Phú Yên), có diện tích tự nhiên 264,2 km², dân số 108 nghìn người; Đảng bộ huyện có 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 2.997 đảng viên. Những năm qua, thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tập trung xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Hòa đã có bước phát triển trên nhiều lĩnh vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21171
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.