Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21172
Nhan đề: Sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Tuy Hòa: Nhiều cán bộ bị kỷ luật
Tác giả: Trọng Đức
Từ khoá: Sai phạm trong cấp giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất
Thành phố Tuy Hòa
Nhiều cán bộ bị kỷ luật
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 07(300) .- Tr.23-25
Tóm tắt: Cuối năm 2018, qua nắm bắt dư luận và phản ánh của quần chúng nhân dân về hiện tượng có sai phạm trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa; UBKT Tỉnh ủy Phú Yên. Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã phát hiện, kết luận nhiều sai phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và cấp GCNQSDĐ cho 4 trường hợp tại phường Phú Đông.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21172
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.