Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21172
Title: Sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Tuy Hòa: Nhiều cán bộ bị kỷ luật
Authors: Trọng Đức
Keywords: Sai phạm trong cấp giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất
Thành phố Tuy Hòa
Nhiều cán bộ bị kỷ luật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07(300) .- Tr.23-25
Abstract: Cuối năm 2018, qua nắm bắt dư luận và phản ánh của quần chúng nhân dân về hiện tượng có sai phạm trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa; UBKT Tỉnh ủy Phú Yên. Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã phát hiện, kết luận nhiều sai phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và cấp GCNQSDĐ cho 4 trường hợp tại phường Phú Đông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21172
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.