Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21176
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Đình Đồng-
dc.date.accessioned2020-02-17T01:53:41Z-
dc.date.available2020-02-17T01:53:41Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21176-
dc.description.abstractNgày 18-6-2019, ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 195-QĐ/TW về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 07(300) .- Tr.34-36-
dc.subjectThực hiện Quy định 195vi_VN
dc.subjectBan Bí thư về chỉ đạovi_VN
dc.subjectUBKT cấp trên đối với UBKT cấp dướivi_VN
dc.titleThực hiện Quy định 195 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dướivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.