Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21182
Title: Một số kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng ở Trung Quốc
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Một số kinh nghiệm
Phòng
Chống tham nhũng
Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07(300) .- Tr.52-56
Abstract: Kể từ sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 11-2012), chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát động đã được thực hiện với quy mô và sự quyết liệt chưa từng có, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ sau Đại hội 19 đến nay, chiến dịch chống tham nhũng được Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá đã giành được thắng lợi áp đảo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21182
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.