Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2118
Nhan đề: Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2018
Tác giả: Tô, Trung Thành
Từ khoá: Triển vọng kinh tế
Việt Nam
Năm 2018
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 4 .- Tr.4-6
Tóm tắt: Năm 2017 nền kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả khả quan như: tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%; nhu cầu chi tiêu nội địa khá ổn định, chi đầu tư từ khu vực tư nhân gia tăng; môi trường kinh doanh được cải thiện đã tạo điều kiện tốt hơn cho sự tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh dẫn đến thặng dư cán cân thương mại hàng hóa ở mức 2,7 tỷ USD, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt mức kỷ lục 17,5 tỷ USD... Dự báo trong năm 2018, nền kinh tế của Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Tuy nhiên, để đạt được điều này, chúng ta sẽ phải vượt qua không ít khó khăn, thách thức...
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2118
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.04 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.