Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2133
Title: Môi trường, thái độ và sự thực hiện công việc của nhân viên : Nghiên cứu trường hợp sân bay Tân Sơn Nhất
Authors: Trịnh, Thùy Anh
Trần, Kỳ Bảo Trân
Keywords: Môi trường làm việc
Thái độ tích cực
Hành vi tích cực
Kết quả làm việc của nhân viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 249 .- Tr.50-60
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xác định mối quan hệ giữa môi trường làm việc, thái độ, hành vi và sự thực hiện công việc của nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất. Phương pháp định tính và định lượng với phân tích cấu trúc tuyến tính được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy môi trường làm việc (bao gồm văn hóa doanh nghiệp, mối quan hệ cấp trên, và bầu không khí nơi làm việc) tác động đến thái độ của nhân viên (thể hiện qua đam mê làm việc và sự chủ động làm việc của nhân viên). Môi trường làm việc và hành vi nhân viên cũng có tác động trực tiếp đến kết quả làm việc. Từ đó nghiên cứu gợi ý một số chính sách để xây dựng môi trường làm việc tích cực nhằm thúc đẩy nhân viên có thái độ và hành vi phù hợp, nhằm nâng cao kết quả làm việc của nhân viên.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2133
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_706.3 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.