Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2135
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChu, Nguyễn Mộng Ngọc-
dc.contributor.authorHoàng, Trọng-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Cúc-
dc.date.accessioned2018-06-05T07:09:25Z-
dc.date.available2018-06-05T07:09:25Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0012-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2135-
dc.description.abstractNghiên cứu này kiểm định mô hình đo lường khái niệm lòng yêu nước của người tiêu dùng tại một nước đang phát triển là Việt Nam, tìm hiểu mối liên hệ giữa lòng yêu nước của người tiêu dùng với vị chủng và với đầu óc cởi mở của họ. Phương pháp CFA được dùng để kiểm tra chất lượng đo lường các khái niệm, sau đó SEM để kiểm tra các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy mô hình đo lường khái niệm lòng yêu nước của người tiêu dùng phù hợp với dữ liệu. Lòng yêu nước của người tiêu dùng bị chi phối tăng bởi lòng yêu nước thuần túy của họ, sau đó đến lượt lòng yêu nước làm gia tăng tính vị chủng của người tiêu dùng Việt Nam. Đầu óc cởi mở cũng được xác nhận quan hệ nghịch chiều với tính vị chủng tiêu dùng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 247 .- Tr.63-72-
dc.subjectLòng yêu nước thuần túyvi_VN
dc.subjectLòng yêu nước của người tiêu dùngvi_VN
dc.subjectĐầu óc cởi mởvi_VN
dc.subjectTính vị chủng tiêu dùngvi_VN
dc.titleKiểm định mô hình đo lường khái niệm lòng yêu nước của người tiêu dùng tại các nước đang phát triển : Nghiên cứu trường hợp Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.