Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21375
Nhan đề: Tóm tắt tình hình khí tượng tháng 3 năm 2019
Từ khoá: Tóm tắt tình hình khí tượng
Tháng 3 năm 2019
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 700 .- Tr.75-84
Tóm tắt: Trong tháng 3/2019 nhiệt độ trung bình tháng trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ, riêng tại khu vực Trung Bộ cao hơn từ 1,5-2,5 độ so với TBNN cùng thời kỳ; Trong tháng 3/2019 tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, đặc biệt tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tổng lượng mưa thấp hơn từ 20-50 mm. Riêng một số điểm mưa cục bộ tại Bắc Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ cao hơn TBNN.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21375
ISSN: 2525-2208
Bộ sưu tập: Khí tượng Thủy văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.