Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21387
Title: Phân tích sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ 4G đến sự hài lòng của khách hàng tại tập đoàn công nghiệp – viễn thông quân đội chi nhánh Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Đoàn, Ái Như
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ 4G đến sự hài lòng của khách hàng tại Viettel Cần Thơ nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 4G tại Viettel Cần Thơ trong thời gian tới.
Description: 77 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21387
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.