Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21389
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần TMDV Phương Trân
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Lê, Hiển Vinh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty CP TMDV Phương Trân.
Description: 110 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21389
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.