Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21391
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành gạo 5% tấm tại công ty cổ phần Hiệp Thanh
Tác giả: Hà, Mỹ Trang
Trương, Thị Ngọc Thu
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo 5% tấm tại Công ty Cổ phần Hiệp Thanh. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo tại công ty
Mô tả: 125 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21391
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.63 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.