Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21400
Title: Phân tích hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 10 IDICO
Authors: Trương, Đông Lộc
Võ, Thị Anh Thư
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả của công tác quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 10 IDICO, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty trong thời gian tới.
Description: 83 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21400
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.220.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.