Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21402
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng HAG
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Phạm, Bích Tuyền
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá kế toán và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh cho công ty trong thời gian tới
Description: 162 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21402
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.