Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21405
Title: Kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Đồng Lập Phát
Authors: Trần, Quốc Dũng
Phạm, Thị Thanh Thúy
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Đồng Lập Phát. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao kết quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.
Description: 124 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21405
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.51 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.