Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21405
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Đồng Lập Phát
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Phạm, Thị Thanh Thúy
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Đồng Lập Phát. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao kết quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.
Mô tả: 124 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21405
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
8.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.