Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21410
Title: Tổng hợp dẫn xuất mang khung kết hợp quinazolinone/1,3,4-oxadiazole
Authors: PGS.TS Bùi, Thị Bửu Huê
Nguyễn, Ái Nhi
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Các hợp chất dị vòng chứa nguyên tố nitrogen luôn thu hút sự quan tâm rất lớn do lợi ích mà chúng mang lại trong lĩnh vực hóa dược. Những hợp chất chứa nhân quinazolinone và 1,3,4-oxadiazole có phổ hoạt tính sinh học rất rộng bao gồm kháng khuẩn, kháng nấm, giảm đau, kháng viêm, kháng virus, kháng ung thư,... Trong nghiên cứu này, qua năm giai đoạn, hai dẫn xuất mới mang khung kết hợp quinazolinone/1,3,4-oxadiazole (9aI) và (9aII) đã được tổng hợp thành công. Cấu trúc của các hợp chất (9aI) và (9aII) được xác nhận đầy đủ bằng một số phương pháp quang phổ như phổ HR-ESI-MS, 1H-NMR và 13C-NMR. Kết quả nghiên cứu này cung cấp cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu tiếp theo nhằm phát triển các loại thuốc mới.
Description: 51tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21410
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.