Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21421
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Nhựt Phương
Trần, Thị Thùy Trang
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng TPCT, nhằm đề ham ý quản trị phát triển thiết thực cho thị trường thực phẩm hữu cơ giúp các doanh nghiệp có thể thu hút và nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ
Description: 90 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21421
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.