Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21421
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Huỳnh, Nhựt Phương
Trần, Thị Thùy Trang
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng TPCT, nhằm đề ham ý quản trị phát triển thiết thực cho thị trường thực phẩm hữu cơ giúp các doanh nghiệp có thể thu hút và nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ
Mô tả: 90 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21421
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.