Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21433
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xeo gia keo tại công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Hưng
Authors: Hà, Mỹ Trang
Đặng, Thị Quí Nương
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Hưng nhằm đưa ra giải pháp hạ giá thành sản phẩm một cách tốt nhất.
Description: 164 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21433
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
16.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.