Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21433
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xeo gia keo tại công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Hưng
Tác giả: Hà, Mỹ Trang
Đặng, Thị Quí Nương
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Hưng nhằm đưa ra giải pháp hạ giá thành sản phẩm một cách tốt nhất.
Mô tả: 164 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21433
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
16.69 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.