Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21434
Title: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Trần, Huyền Châu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân nhằm làm rõ những vấn đề công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp và phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển tại công ty. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân, TP. Hồ Chí Minh.
Description: 105 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21434
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.