Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21436
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc di cư kinh tế của người lao động tại huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Trần Bích Huyền
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu trọng tâm của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc di cư kinh tế của lao động ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
Description: 51 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21436
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.