Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21439
Title: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng Tây Đô
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Nguyễn, Ngọc Hân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Xi măng xá đa dụng và xi măng xá Tây Đô. Đồng thời, phân tích biến động chi phí sản xuất xi măng tại công ty Cổ Phần Xi măng Tây Đô trong giao đoạn từ năm 2016 đến năm 2018. Từ đó đề ra một số giải pháp nhằm cải thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xi măng
Description: 80 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21439
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.