Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21439
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng Tây Đô
Tác giả: Lê, Trần Phước Huy
Nguyễn, Ngọc Hân
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Xi măng xá đa dụng và xi măng xá Tây Đô. Đồng thời, phân tích biến động chi phí sản xuất xi măng tại công ty Cổ Phần Xi măng Tây Đô trong giao đoạn từ năm 2016 đến năm 2018. Từ đó đề ra một số giải pháp nhằm cải thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xi măng
Mô tả: 80 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21439
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.