Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21440
Title: Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Đồng Tháp – An Giang
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Võ, Thanh Ngọc Hiền
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp – An Giang giai đoạn 2016 đến 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Qua đó, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư tại ngân hàng.
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21440
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.