Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21440
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư tại ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Đồng Tháp – An Giang
Tác giả: Nguyễn, Thanh Bình
Võ, Thanh Ngọc Hiền
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp – An Giang giai đoạn 2016 đến 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Qua đó, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư tại ngân hàng.
Mô tả: 62 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21440
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.