Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21444
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH giải pháp công nghệ Haytech
Authors: Hà, Mỹ Trang
Lê, Thị Kim Ngân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Giải pháp công nghệ Haytech.
Description: 205 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21444
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
23.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.