Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21447
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Hương Giang
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Thái, Thị Ngọc Giàu
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Từ đó, đề xuất các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
Description: 164 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21447
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.