Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21449
Title: Kế toán nghiệp vụ nguồn vốn huy động và phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín chi nhánh Sóc Trăng
Authors: Trần, Quốc Dũng
Huỳnh, Đoan Nhi
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán nghiệp vụ nguồn vốn huy động và phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) chi nhánh Sóc Trăng. Từ đó đề ra giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động tại ngân hang trong thời gian tới.
Description: 141 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21449
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.