Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21452
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Phước Nguyên
Tác giả: Nguyễn, Tấn Tài
Nguyễn, Thị Phương Anh
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và tiến hành phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số tài chính. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Nguyên
Mô tả: 160 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21452
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.47 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.