Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21452
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Phước Nguyên
Authors: Nguyễn, Tấn Tài
Nguyễn, Thị Phương Anh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và tiến hành phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số tài chính. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Nguyên
Description: 160 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21452
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.