Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21453
Title: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm tôm của công ty cổ phần thủy sản Minh Phú
Authors: Võ, Văn Dứt
Trần, Thị Tuyết Mai
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng xuất khẩu tôm tại công ty cổ phần thủy sản Minh Phú để thấy được tình hình hoạt động xuất khẩu tôm của công, từ đó đưa ra giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả xuất khẩu tôm trong tương lai.
Description: 65 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21453
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.