Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21456
Title: Tác động của bất bình đẳng thu nhập đối với tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2008-2018
Authors: Võ, Thị Ánh Nguyệt
Lê, Thanh Lam
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của bất bình đẳng thu nhập đối với tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn 2008-2018 trên cơ sở đó đưa ra giải pháp giảm bớt tình trạng bất bình đẳng thu nhập, đưa ra hướng đi bền vững cho việc phát triển kinh tế trong khu vực
Description: 61 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21456
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.