Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21456
Nhan đề: Tác động của bất bình đẳng thu nhập đối với tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2008-2018
Tác giả: Võ, Thị Ánh Nguyệt
Lê, Thanh Lam
Từ khoá: Kinh tế học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tác động của bất bình đẳng thu nhập đối với tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn 2008-2018 trên cơ sở đó đưa ra giải pháp giảm bớt tình trạng bất bình đẳng thu nhập, đưa ra hướng đi bền vững cho việc phát triển kinh tế trong khu vực
Mô tả: 61 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21456
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.