Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21457
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn chuỗi cafe – nước giải khát của khách hàng trên địa bàn TP Cần Thơ
Authors: Vũ, Xuân Nam
Lê, Thị Vân Anh
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn các chuỗi cafe nước giải khát của khách hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm giúp cho các nhà quản lý kinh doanh trong lĩnh vực này nâng cao chất lượng dịch vụ mang đến sự thoả mãn cao nhất cho người tiêu dùng.
Description: 92 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21457
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.29 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.