Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21458
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với chất lượng đặc sản ẩm thực du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Authors: Đỗ, Thị Tuyết
Nguyễn, Thí Thúy Vi
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm khám phá các yếu tố liên quan đến đặc sản ẩm thực địa phương làm ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa đối với đặc sản du lịch tại tỉnh Sóc Trăng, trên cơ sở đó đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả và phát triển ẩm thực đặc sản của tỉnh Sóc Trăng.
Description: 106 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21458
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.