Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21459
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín chi nhánh Phú Quốc
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Võ, Thị Hồng Búp
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Phú Quốc trong giai đoạn 2016-2018. Từ đó biết được tình hình kinh doanh của ngân hàng này cũng như biết được những điểm mạnh, điểm yếu của ngân hàng để đưa ra những kiến nghị và giải pháp hợp lý giúp cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu của xã hội góp phần xây dựng đất nước.
Description: 66 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21459
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.