Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21461
Nhan đề: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Thị Tường Vi
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn Ninh Kiều 2 thuộc Công ty TNHH MTV 622 và qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà hàng, khách sạn Ninh Kiều 2
Mô tả: 71 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21461
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.