Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21462
Title: Phân tích tác động của xâm nhập mặn đến năng suất lúa vụ Đông Xuân tại tỉnh Bạc Liêu
Authors: Huỳnh, Việt Khải
Đinh, Diễm Huyền
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố và so sánh ảnh hưởng của hiện tượng xâm nhập mặn đến năng suất lúa vụ Đông Xuân 2017 – 2018 tại tỉnh Bạc Liêu, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lúa tại địa phương.
Description: 86 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21462
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.