Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21462
Nhan đề: Phân tích tác động của xâm nhập mặn đến năng suất lúa vụ Đông Xuân tại tỉnh Bạc Liêu
Tác giả: Huỳnh, Việt Khải
Đinh, Diễm Huyền
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố và so sánh ảnh hưởng của hiện tượng xâm nhập mặn đến năng suất lúa vụ Đông Xuân 2017 – 2018 tại tỉnh Bạc Liêu, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lúa tại địa phương.
Mô tả: 86 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21462
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.